Synes godt om! Send til en ven Udskriv

Fravær


Er en elev fraværende i kortere tid, skal forældrene gennem forældreintra/kontaktbogen meddele klasselæreren dette, når eleven igen møder på skolen. 

Fravær af længere varighed (mere end tre dage) skal meddeles klasselæreren og skolens kontor.